Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlas psů

Honiči a barváři

Alpský jezevčíkovitý brakýř

Alpský jezevčíkovitý brakýř - Autor:Martin SmrčekPůvod: Tvoří přechodnou formu mezi pravými honiči a jezevčíky. Vznikl v rakouských Alpách, kde tamní myslivci potřebovali odolné psy, schopné vytrvale, ale ne příliš rychle sledovat zvěř v náročných vysokohorských podmínkách. Původně nejednotné typy z jednotlivých oblastí byly od poloviny minulého století sjednocovány a roku 1897 byl vypracován standard alpského jezevčíkovitého brakýře.

Anglický foxhaund

Anglický foxhaund - Autor:Martin SmrčekPůvod: Od středověku si anglická šlechta držela obrovské smečky velkých trojbarevných psů používaných při štvanicích na lišky. I když jsou foxhaundi v téměř čisté podobě chováni neobyčejně dlouho - písemné záznamy o chovu jsou vedeny přes 200 let, jejich chovatelé důsledně dbali a dodnes dbají na jejich lovecké uplatnění ve smečkách a brání se tomu, aby se z foxhaundů stali výstavní či společenští psi. Proto se s nimi v Evropě mimo Anglii prakticky nesetkáme.


Baset

Baset - Autor:Martin Smrček Původ: Již od 13. - 14. století se v Anglii i ve Francii začali chovat těžší nízkonozí psi, určení k pronásledování zvěře v těžko prostupném terénu, kteří měli být tak pomalí, aby jim lovci stačili. Dnešní mohutní a těžcí baseti jsou ovšem výsledkem úsilí britských chovatelů, které nemělo s užitkovostí nic společného a jež se datuje od poloviny minulého století. Mimo jiné svědčí o významném vlivu bladhaunda.

Bavorský (horský) barvář

Bavorský barvář - Autor:Martin SmrčekPůvod: Podstatně lehčí a menší varieta hannoverského barváře, vyšlechtěná z něj v druhé polovině minulého století v Bavorských Alpách křížením s dnes už neexistujícími německými brakýři. Cílem bylo vytvořit psa, který by se dokázal rychle pohybovat i v těžko prostupném horském terénu.

Bernský švýcarský honič

Bernský švýcarský honič - Autor:Martin SmrčekPůvod: Velmi starobylý, v curyšské katedrále se dochovalo vyobrazení podobných psů už z roku 1 100 našeho letopočtu. Jako ostatní honiči i oni navazují na psy starých Keltů. Po celý středověk byli užíváni k lovu zajíců, lišek, ale i vysoké. K rozčlenění do jednotlivých plemen, která jsou dnes považována za samostatná, dochází však až počátkem našeho století.

Bígl

Bígl - Autor:Martin SmrčekPůvod: Pravděpodobně malý příbuzný foxhaunda, jehož předkové byli stejně jako on v celých smečkách používáni k parforsním lovům. Hranice mezi jednotlivými velikostními rázy nebyly ovšem v minulosti tak výrazné jako dnes a prakticky splývaly. Bíglové podobní dnešním byli v Anglii chováni už před více než 150 lety, roku 1890 byl založen první chovatelský klub.

Bladhaund

Bladhaund - Autor:Martin Smrček Původ: Patří k nejstarším evropským honičům, zároveň je blízce spřízněn i s plemeny dogovitými. Pochází z benediktinského kláštera sv. Huberta v dnešní Belgii, kde ho mniši chovali v relativně čistokrevné podobě již od 7. století. O něco později se tito psi dostali i do Anglie a zde probíhal jejich chov nezávisle po dlouhá staletí. Moderní chov byl založen na sloučení obou vývojových linií.

Dalmatin

Dalmatin - Autor:Martin SmrčekPůvod: Nejasný, nesporně však patří k nejstarším existujícím plemenům psů. Na základě dochovaných vyobrazení víme, že podobně skvrnití psi byli chováni již ve středověku, nejméně od 14. století, na různých místech v Evropě a byli používáni coby lovečtí psi - honiči.

Hannoverský barvář

Hannoverský barvář - Autor:Martin SmrčekPůvod: Plemeno nejen starobylého původu, ale i typu - domníváme se, že podobně vypadali kdysi tzv. keltští honiči, dnes považovaní za předky všech honičů a barvářů. Hannoverský barvář se v samostatné plemeno vyvinul v okolí Hannoveru, kde máme od konce 18. století zprávy o mimořádně výkonných a vytrvalých barvářích těžšího typu.


Luzernský švýcarský honič

Luzernský honič - Autor:Martin SmrčekPůvod: Velmi starobylý, v curyšské katedrále se dochovalo vyobrazení podobných psů už z roku 1 100 našeho letopočtu. Jako ostatní honiči, i oni navazují na psy starých Keltů. Po celý středověk byli užíváni k lovu zajíců, lišek, ale i vysoké. K rozčlenění do jednotlivých plemen, která jsou dnes považována za samostatná, dochází však až počátkem našeho století.

Rhodéský ridgeback

Rhodéský ridgeback - Autor:Martin SmrčekPůvod: Pochází z Jižní Afriky, kde byl vyšlechtěn z původních psů afrických Křováků a evropských plemen, která si přivezli holandští přistěhovalci (mastifů, dog, erdelteriérů, chrtů, bladhaundů). Od roku 1922 má svůj standard, od roku 1924 mezinárodně uznaný.

Schwyzský švýcarský honič

Schwyzský honič - Autor:Martin SmrčekPůvod: Velmi starobylý, v curyšské katedrále se dochovalo vyobrazení podobných psů už z roku 1 100 našeho letopočtu. Jako ostatní honiči, i oni navazují na psy starých Keltů. Po celý středověk byli užíváni k lovu zajíců, lišek, ale i vysoké. K rozčlenění do jednotlivých plemen, která jsou dnes považována za samostatná, dochází však až počátkem našeho století.

Slovenský kopov

Slovenský kopov - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starobylé plemeno, které se na území dnešního Slovenska formovalo už ve středověku a navazuje na tzv. panonské honiče, používané v celé střední Evropě. Jako samostatné plemeno se však stabilizoval až na počátku 20. století, k oficiálnímu uznání tohoto původně československého plemene došlo dokonce teprve v roce 1963.

Švýcarský nízkonohý honič bernský drsnosrstý

Bernský drsnosrstý honič - Autor:Martin SmrčekPůvod: V zásadě shodný se švýcarským honičem. Teprve na přelomu našeho století, kdy byl ve Švýcarsku zaveden systém lovu v jednotlivých revírech, pro který byli klasičtí honiči příliš velcí, došlo k vytvoření krátkonohé, a tudíž pomalejší variety. Specializovaný klub byl pro ně založen roku 1905.

Švýcarští nízkonozí honiči schwyzský a bernský

Švýcarští nízkonozí honiči - Autor:Martin SmrčekPůvod: V zásadě shodný se švýcarským honičem. Teprve na přelomu našeho století, kdy byl ve Švýcarsku zaveden systém lovu v jednotlivých revírech, pro který byli klasičtí honiči příliš velcí, došlo k vytvoření krátkonohé, a tudíž pomalejší variety. Specializovaný klub byl pro ně založen roku 1905.


Vendéeský hrubosrstý baset

Vendéeský hrubosrstý baset - Autor:Martin SmrčekPůvod: Původem patří k nejstarším formám evropských honičů. Nízkonozí baseti byli poprvé cíleně chovatelsky podchyceni v 90. letech minulého století hrabětem Christianem d´Elve z kraje Vendée.Jezevčíci

Jezevčík dlouhosrstý

Jezevčík dlouhosrstý - Autor:Martin Smrček Původ: Důkazy o existenci krátkonohých loveckých psů - jamníků, užívaných k práci pod zemí, máme už z raného středověku. Coby samostatné plemeno se jezevčík formoval v 18. a 19. století, roku 1879 byl Německu vydán první standard a záhy se rozšířil po celém světě.

Jezevčík drsnosrstý

Jezevčík drsnosrstý - Autor:Martin Smrček Původ: Důkazy o existenci krátkonohých loveckých psů - jamníků, užívaných k práci pod zemí, máme už z raného středověku. Coby samostatné plemeno se jezevčík formoval v 18. a 19. století, roku 1879 byl v Německu vydán první standard a záhy se rozšířil po celém světě.

Jezevčík hladkosrstý

Jezevčík hladkosrstý - Autor:Martin Smrček Původ: Důkazy o existenci krátkonohých loveckých psů - jamníků, užívaných k práci pod zemí, máme už z raného středověku. Coby samostatné plemeno se jezevčík formoval v 18. a 19. století, roku 1879 byl Německu vydán první standard a záhy se rozšířil po celém světě.


Pinčové a knírači

Anglický buldok